Koszty

Czesne za pobyt dziecka w przedszkolu można wpłacać na konto BZ WBK S.A. o numerze:

25 1090 1287 0000 0001 2346 6079